Skoro tu trafiłeś to znaczy, że masz jakieś obawy związane z domem opieki. Z reguły obawy biorą się z kilku powodów. Pojawia się mnóstwo pytań związanych z Twoimi obawami. Oto niektóre z nich: 1. Czy mój rodzic powinien zamieszkać w domu opieki? 2. Jeśli umieszczę rodzica w domu opieki to czy jestem złym dzieckiem? 3. Jak traktuje się pensjonariuszy w domach opieki? 4. Czy mój rodzic będzie w takim domu samotny? 5. Czy właścicielom/dyrekcji domów opieki zależy na pensjonariuszach? 6. Co powiedzą sąsiedzi? 7. Dlaczego ciągle słyszę w mediach negatywne komentarze na temat domów opieki? 8. Czy odwiedziny są w jakiś sposób ograniczone czasowo? Czy mój rodzic powinien zamieszkać w domu opieki?